• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Leśnictwo w kraju to niezmiernie znacząca gałąź gospodarki. Mamy olbrzymie połacie lasów oraz puszczy, które potrzebują opieki oraz kontroli. W tych lasach żyją dzisiaj tysiące zwierząt, a wiele z nich jest pod ochrona. Łowiectwo, które istnieje musi współdziałać z leśniczymi nad dobrostanem lasu. Leśnictwo pragnie wsparcia kół łowieckich, przy tworzeniu statystyk pogłowia zwierzaków, jak i przy różnych akcjach. Te dwa światy współbrzmią w kraju w sposób profesjonalny. W miejsce rywalizować, żyją w związku partnerskim oraz obydwoje czerpią z tego korzyści. Koła łowieckie w zamian za wsparcie kapitałem ludzkim przedsięwzięć leśnictwa, dostają prawo głosu przy decyzjach strategicznych z ich punktu widzenia – tutaj wspomaga też elektroniczna książka ewidencji polowań. Łowiectwo, to naturalnie dzięki tak silnej pozycji jest w stanie dynamicznie się rozwijać, a towarzystwa łowieckie gromadzą coraz więcej członków w własnych szeregach. Rozległe grono osób zaangażowanych w sprawy leśnictwa i dzikich zwierząt prawidłowo wróży na przyszłość. Im więcej jest członków, tym pokaźniejsze są szanse na pozyskanie funduszy oraz skuteczną walkę o dobro dzikich zwierząt.

Categories: Inne

Comments are closed.